Support for NEET in North Wales

Amdanom ni

Mae’r gronfa ddata hon yn ganlyniad i ymarfer mapio i adnabod y sefydliadau hynny sy’n cyflwyno darpariaeth a chymorth yng Ngogledd Cymru, yn unol â model bum haen Gyrfa Cymru.

Mae’r ymarfer hwn yn ofyniad sy’n galluogi gweithredu’r Gwarant Ieuenctid yn genedlaethol. Fel rhan o’r Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid (YEPF), mae gofyn i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru lunio sylfaen o’r ddarpariaeth ar gyfer eu rhanbarth. Mae’r adnodd hwn yn canolbwyntio ar y cymorth a’r ddarpariaeth ar gael yng Ngogledd Cymru ar gyfer pobl ifanc sydd, yn bennaf, yn ‘Haen 2’.

Mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â’r Cydlynwyr Ymgysylltu a Datblygu Rhanbarthol, wedi ychwanegu gwerth i’r ymarfer mapio hwn drwy drosglwyddo’r wybodaeth i fformat gweledol ac electronig ar-lein. Rhaglwelir bydd yn adnodd i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda bobl ifanc oed 16-24 ac angen adnabod y cymorth a darpariaeth, er mwyn eu galluogi i symud yn nes at addysg, hyfforddiant neu waith. Defnyddir yr adnodd hwn i chwilio a hidlo i adnabod sefydliadau arbenigol yn y Gogledd.

Diwygir yr adnodd hwn yn barhaus. Cysylltwch â ni i ychwanegu eich sefydliad i’r rhestr, rhoi adborth neu sylwadau gyffredinol.

Sylwer: Nid ydym yn rheoli unrhyw atgyfeiriadau, nac yn rhoi unrhyw gyngor. Cysylltwch â’r sefydliad perthnasol yn uniongyrchol.