Support for NEET in North Wales

Cysylltwch â ni

Enw

Ebost

Ymholiad


 

Ychwanegu sefydliad

Enw sefydliad

Rhif ffôn

Cyfeiriad ebost

Gwefan

Cyfeiriad

Lleoliad(au) eraill

Disgrifiad o’r sefydliad

Dyddiad diwedd y prosiect

Logo sefydliad (JPG / PNG max 3Mb)

Math o ddarpariaeth / cefnogaeth

Ardaloedd cyflenwi

Grwpiau oed

Llwybr Cyfeirio

Haen

1: Pobl Ifanc a statws anhysbys wedi gadael gwasanauthau Gyrfa Cymru
2: Pobl ddi-waith 16 a 17 oed, sy'n hysbys i Gyrfa Cymru, sydd ddim ar gael neu'n methu ceisio am ACH ac sy'n wynebu rhwystrau niferus i gyflogaeth
3: Pobl ddi-waith 16 a 17 oed sy'n hysbys i Gyrfa Cymru, sydd wrthi'n ceisio sicrhau ACH
4: Pobl ifanc sydd mewn perygl o ddisgyn allan o ACH ac sy'n gwyneud llai nag 16 awr o ACH
5: Pobl ifanc mewn Addysg Bellach, Cyflogaeth neu Hyfforddiant, na fernir eu bod mwen perygl o ddadymgysyllyu


 

Eich Adborth

Eich enw (hanfodol)

Eich ebost (hanfodol)

Eich adborth (250)