Sut y gall Addysg Oedolion Cymru helpu

Mae Addysg Oedolion Cymru yn darparu addysg yn y gymuned, gan gynnwys datblygu cymunedol a dysgu ar-lein mewn cymunedau ac mewn addysg yn y gweithle.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: Prif Dderbynfa Bangor - 01248 363940
Ebost: info@adultlearning.wales
Gwefan: www.adultlearning.wales

Cyfeiriad:
Bryn Menai, Ffordd Caergybi,
Bangor, Gwynedd
LL57 2JA

Bangor

Bryn Menai, Holyhead Road, Bangor LL57 2JA, United Kingdom

Bangor:
01248 363940
info@adultlearning.wales

Cyffordd Llandudno

Conwy Business Centre, Junction Way, Llandudno Junction, United Kingdom

Conwy a Sir Ddinbych:
Ystafelloedd 7 & 9, Canolfan Fusnes Conwy
01492 536693
conwy_dinbych@adultlearning.wales

Wrecsam

Caia Park Partnership, Prince Charles Road, Wrexham, LL13 8TH

Wrecsam:
01978 806044
wrexham@adultlearning.wales