Sut y gall Gwasanaeth Anableddau Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint helpu

Mae Gwasanaeth Anableddau Teuluoedd yn Gyntaf yn cefnogi plant a phobl ifanc ag anableddau rhwng 0 a 25 oed. Rydym yn cynnig pecyn pwrpasol sy’n seiliedig ar anghenion yr unigolyn. Rydym yn cefnogi gwella hunanhyder a lles, sgiliau arian, mynediad i’r gymuned, sgiliau bywyd trwy gymorth 1-i-1 neu grwpiau bach.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Lyn Bailey
Rhif ffôn: 01352 755907
Ebost: Lynda.Bailey@actionforchildren.org.uk

Cyfeiriad:
Arosfa, Greenside,
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
CH7 1TN