Sut y gall Byddin yr Iachawdwriaeth – Employment Plus helpu

Bydd prosiect cyfunol Cynnwys a Cyflawni Byddin yr Iachawdwriaeth, Employment Plus, yn targedu 770 o gyfranogwyr o bob grŵp targed, gan ddarparu gweithgareddau cyflogadwyedd a chyflogaeth gyda chefnogaeth. Byddwn yn gweithredu o ganolfannau cymunedol presennol Byddin yr Iachawdwriaeth a gwasanaethau digartrefedd sydd eisoes wedi ennill eu plwyf yn y gymuned.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 01978 311076
Ebost: wrexham@salvationarmy.org.uk
Gwefan: www.salvationarmy.org.uk/wrexham

Cyfeiriad:
Ffordd yr Ardd,
Wrecsam, LL11 2NU

Byddin yr Iachawdwriaeth - Employment Plus

The Salvation Army, Garden Road, Wrexham, UK