Sut y gall Cicio i Blant Canolfan Gymunedol Parkfields helpu

Pêl-droed a hwyl! – Croeso i bawb!

AM DDIM!

Yng Nghanolfan Gymunedol Parkfields, 5:00yp – 7:30yp

Bob Dydd Mawrth a Dydd Iau!

Ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc

Steve Taylor yw prif hyfforddwr y tîm Cicio i Blant, a Jake Williams yw hyfforddwr cynorthwyol. Mae’r tîm Cicio i Blant yn cael ei wirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Mae gan y tîm Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Steve Taylor, prif hyfforddwr Prosiect Cicio i Blant: Symudol: 07814504957, e-bost: tayos4ever5times@btinternet.com

www.facebook.com/parkfields.centre

www.twitter.com/ParkfieldsC

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Vicky Holberry
Rhif ffôn: 01352 756337
Ebost: vickyparkfieldsccmold@outlook.com, parkfieldsccmold@outlook.com
Gwefan: www.facebook.com/parkfields.centre

Cyfeiriad:
Canolfan Gymunedol Parkfields, Ash Grove,
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint
CH7 1BT

Cicio i Blant Canolfan Gymunedol Parkfields

Parkfields Community Centre, Ash Grove, Mold, UK