Sut y gall Clybiau Achieve The Prince’s Trust helpu

Mae clybiau Achieve The Prince’s Trust yn rhaglen datblygiad personol a ddarperir gan gynghorwyr hyfforddedig mewn ysgolion sy’n defnyddio dulliau anffurfiol o addysgu pobl ifanc sydd mewn perygl o dangyflawni neu gael eu gwahardd. Mae clybiau Achieve yn helpu pobl ifanc i ailafael mewn dysgu a magu ymdeimlad o gyflawniad er mwyn adfer momentwm eu haddysg. Cyfle i ddarganfod ffordd newydd o ddysgu, gweithio gyda phobl eraill, gwella sgiliau a chymhelliant ac ennill cymhwyster wedi’i achredu.