Sut y gall Creu Dyfodol Disglair helpu

Mae Creu Dyfodol Disglair (ABF) yn elusen iechyd a lles meddwl. Mae ein gwasanaethau yn cynnig lle cyfrinachol i bobl i adeiladu lles emosiynol a gwytnwch, gan helpu i fynd ymlaen i ble rydych chi am fod neu i adennill o amser arbennig o wael yn eich bywyd. Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig cefnogaeth un-i-un, gweithgareddau grŵp, gwasanaeth mentora, sesiynau grŵp therapiwtig, cyrsiau ymwybyddiaeth a gwytnwch a phrosiect sy’n cefnogi rhieni newydd a disgwyliadau a all elwa o gymorth emosiynol ychwanegol.

Mae’r elusen yn darparu cefnogaeth i bobl sy’n dioddef problemau iechyd meddwl trwy ystod o wasanaethau. Mae gan bob gwasanaeth wahanol feini prawf cymhwyster. Gall ein cefnogaeth helpu pobl i oresgyn heriau megis straen, pryder, iselder iselder, iselder ôl-enedigol, hunan-barch isel a diffyg hunanhyder.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 01978 364777
Ebost: info@abfwxm.com
Gwefan: www.advancebrighterfutureswrexham.co.uk

Cyfeiriad:
3 Belmont Road,
Wrecsam, LL13 7PW

Creu Dyfodol Disglair

Advance Brighter Futures, Belmont Road, Wrexham, UK