Sut y gall Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru helpu

Mae’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yn darparu amrywiaeth fawr o wasanaethau prawf i helpu i ostwng aildroseddu a diogelu’r cyhoedd rhag niwed. Mae’n gweithio gyda throseddwyr isel a chanolig eu risg, gan reoli eu dedfrydau cymunedol a rhoi iddynt y wybodaeth, sgiliau a chymorth sydd eu hangen i’w galluogi i roi’r gorau i droseddu. Mae’n eiddo i Working Links.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 01492 530600
Ebost: walescrc.info@wales.probation.gsi.gov.uk
Gwefan: www.walescrc.co.uk

Cyfeiriad:
25 Heol Conwy,
Bae Colwyn, Conwy
LL29 7AA

Swyddfeydd y Gogledd

Caergybi

Holyhead Town Hall, Newry Street, Holyhead, LL65 1HN

Bangor

10 Ash Court, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

Caernarfon (canolfan)

Mantell Gwynedd, Bridge Street, Caernarfon, United Kingdom

Dolgellau

Police Station, Barmouth Road, Dolgellau, LL40 2YT

Bae Colwyn

25 Conway Road, Colwyn Bay, Conwy LL29 7AA, United Kingdom

Y Fflint

Unit 6, Acorn Business Park, Flint, Flintshire, CH6 5YN

Wrecsam

Ellice Way, Wrexham Technology Park, Wrexham, LL13 7YX