Sut y gall Cymdeithas Tai Wales & West helpu

Mae Cymdeithas Tai Wales & West yn cynnig amrywiaeth o lety rhent i bawb. Mae’n cynnig lleoliadau Sgiliau Gweithle.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 0800 052 2526 (rhadffôn o linell tir). 029 2041 5300 (o ffôn symudol). Testun (SMS): 07788 310420
Ebost: contactus@wwha.co.uk
Gwefan: www.wwha.co.uk

Cyfeiriad:
Swyddfa Gogledd Cymru, Tŷ Draig, Parc Dewi Sant,
Ewlo, Sir y Fflint
CH5 3DT

Cymdeithas Tai Wales & West

Wales & West Housing North Wales Office, Deeside, United Kingdom