Sut y gall Cymorth i Ferched Cymru helpu

Mae’r grwpiau sy’n aelodau o Cymorth i Ferched yn darparu gwasanaethau uniongyrchol i fenywod a phlant sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig. Llety lloches a gwasanaethau allgymorth.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: 0808 80 10 800
Ebost: info@livefearfreehelpline.wales
Gwefan: www.welshwomensaid.org.uk

Cyfeiriad:
Cymorth i Ferched Cymru, Tŷ Pendragon, Plas Caxton, Pentwyn,
Caerdydd, CF23 8XE