Sut y gall Cyngor Cymru i Bobl Fyddar helpu

Mae Cyngor Cymru i Bobl Fyddar yn gymdeithas ambarél o sefydliadau gwirfoddol a statudol sy’n gweithio ym maes colli’r clyw ac yn cynrychioli pobl sy’n fyddar.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: Ffôn: 01443 485687. Ffôn testun: 01443 485686
Ebost: mail@wcdeaf.org.uk
Gwefan: www.wcdeaf.org.uk

Cyfeiriad:
Cyngor Cymru i Bobl Fyddar, Tŷ Glenview, Courthouse Street,
Pontypridd, Rhondda Cynon Taff
CF37 1JY