Sut y gall Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru DAN 24/7 helpu

Mae Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru DAN 24/7 yn llinell gymorth ddwyieithog am ddim sy’n darparu un pwynt cyswllt i bawb yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth a/neu gymorth mewn perthynas â chyffuriau a/neu alcohol.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: Rhadffôn: 0808 808 2234. Neu tecstiwch DAN i: 81066
Gwefan: www.dan247.org.uk

Cyfeiriad: