Sut y gall Elfennau Gwyllt helpu

Mae’r cwmni budd cymunedol Elfennau Gwyllt wedi tyfu cryn dipyn ers iddo gael ei sefydlu yn 2013. Rydym yn cynnig hyfforddiant ac addysg, ynghyd â gweithgareddau a phrofiadau awyr agored i bobl o bob oed ar draws gogledd Cymru, gyda llawer o’r rhain yn cael eu cynnal ar ein safleoedd. Caiff ein holl ddarpariaeth ei rhedeg gan staff ac isgontractwyr profiadol, cymwys a gwybodus.

Rydym yn gweithio’n agos gydag unigolion, cymunedau, sefydliadau cymunedol ac amgylcheddol ar draws y rhanbarth i gyflawni’n cenhadaeth –

“Mae Elfennau Gwyllt yn cysylltu pobl â byd natur gan wella eu bywydau, eu cyfleoedd a’u dyheadau.”

Gan ein bod yn fenter gymdeithasol, caiff unrhyw elw ei fuddsoddi’n ôl yn y sefyliad ar mwyn ein galluogi i barhau â’n gwaith.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 07799 566533
Ebost: info@wildelements.org.uk
Gwefan: www.wildelementswales.wordpress.com

Cyfeiriad:
Swyddfa Elfennau Gwyllt, Adeilad Rivendell, Gardd Fotaneg Treborth, Prifysgol Bangor,
Bangor, Gwynedd
LL57 2RQ

Elfennau Gwyllt

Wild Elements, Treborth Coastal/Forest Path, Bangor, UK