Sut y gall Empower – Be The Change helpu

Mae Empower – Be The Change yn cyfuno cymwysterau sgiliau meddal achrededig, gydag uwchsgilio gwydnwch meddyliol a mentora i greu unigolion sydd â gwell sgiliau, sy’n fwy cymwys, yn hyderus ac sydd wedi eu grymuso.

Mae ein rhaglenni ar gyfer:

  1. Unigolion sydd am ennill hyder a sgiliau i gael mynediad at addysg, cyflogaeth, hyfforddiant neu wirfoddoli.
  2. Myfyrwyr coleg a phrifysgol sydd am ennill sgiliau cyflogadwyedd allweddol a phrofiad.
  3. Unigolion mewn cyflogaeth sydd am wella eu rhagolygon gyrfa drwy ennill cymwysterau achrededig.

Ein rhaglenni cyfredol yw:

  1. Rhaglen Grymuso

ILM 2 ddiwrnod (City & Guilds) Dyfarniad lefel 2 mewn Sgiliau Aelod Tîm Effeithiol: Deall eich cryfderau a meysydd i’w datblygu, deall gwaith tîm a’ch rôl mewn tîm. Datblygu sgiliau cyfathrebu effeithiol mewn sefyllfa tîm a gwybod sut i ddelio â gwrthdaro mewn tîm.

Asesiad o wydnwch meddyliol a chymorth mentora.

Cynlluniau gweithredu personol trwy gymorth mentora 1-1.

  1. Rhaglen Mentora

ILM 4 diwrnod (City & Guilds) Dyfarniad lefel 3 mewn Rheoli Gwirfoddolwyr: Annog datblygiad gwirfoddolwyr, gwybod sut i ddarparu cymorth priodol ac effeithiol i gefnogi gwirfoddolwyr. Gwerthuso gweithgareddau a llwyddiannau gwirfoddolwyr. Gallu darparu adborth adeiladol, datblygu sgiliau cyfathrebu effeithiol a datblygu i fod yn fentor tra-medrus.

Asesiad o wydnwch meddyliol a dull arwain gyda chymorth mentora.

Cynlluniau gweithredu personol gyda chymorth mentora 1-1.

  1. Lleoliadau gwirfoddoli rhyngwladol yn India

Addas ar gyfer unrhyw berson sy’n 18 mlwydd oed neu hŷn ac sydd am rannu eu sgiliau a’u profiadau gyda chymunedau yn India.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Jo Clay
Rhif ffôn: 07923 103056
Ebost: jo@empower-bethechange.org
Gwefan: www.empower-bethechange.org

Cyfeiriad:
Tŷ AVOW, 21 Stryd Egerton,
Wrecsam, LL11 1ND

Empower – Be The Change

A V O W, Egerton Street, Wrexham, UK