Sut y gall Gweithdy Dinbych helpu

Mae Gweithdy Dinbych yn elusen gymunedol sy’n defnyddio’r celfyddydau i fagu hyder a meithrin hunan-barch drwy weithio’n greadigol gydag unigolion o bob rhan o gymdeithas.

Mae Gweithdy Dinbych yn gweithio i roi llais a hyder i bobl, a meithrin sgiliau a fydd yn gwella eu cyfleoedd.

Rydym yn darparu cyrsiau i fagu hyder a meithrin hunan-barch. Yn ogystal, rydym yn cynnig hyfforddiant ar sgiliau sylfaenol ac yn gweithio gydag unigolion i ddatblygu strategaethau i reoli dicter. Rydym yn defnyddio technegau ymwybyddiaeth ofalgar, anadlu, Techneg Alexander a gweithgareddau chwarae rôl yn ein gwaith, yn ogystal â dulliau dysgu mwy ffurfiol. Gan ein bod yn sefydliad celfyddydol rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau sy’n annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau. Gallwn gynnig dyfarniadau yn y celfyddydau sy’n cynnwys rhai’r Arts Awards a LAMDA. (Mae’r ddau hyn yn ennill pwyntiau UCAS i gyfranogwyr)

Manylion cyswllt

Ebost: info@denbighworkshop.com
Gwefan: www.thedenbighworkshop.com

Cyfeiriad:
Gweithdy Dinbych, HWB, Ffordd y Ffair,
Dinbych, Sir Ddinbych
LL16 3RG

Gweithdy Dinbych

Hwb Dinbych, Smithfield Road, Denbigh, UK