Sut y gall Gwirfoddoli Cymru helpu

Gwirfoddoli Cymru yw gwefan y gronfa ddata genedlaethol ar gyfer gwirfoddoli yng Nghymru. Mae’n siop un stop ar gyfer gwirfoddoli ac mae dewis o bron 5000 o gyfleoedd ar hyn o bryd.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: Desg gymorth WCVA 0800 2888 329
Ebost: volunteering@wcva.org.uk
Gwefan: www.volunteering-wales.net

Cyfeiriad:
Canolfan Gwirfoddoli leol