Sut y gall Gwobrau Datblygu The Prince’s Trust helpu

Mae Gwobrau Datblygu The Prince’s Trust yn cynnig cymorth ariannol o hyd at £500 i roi mwy o allu i bobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Mae pobl ifanc yn gallu trechu rhwystrau mawr rhag cymryd rhan mewn byr o dro, gan ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd a byddant yn cael cymorth i gynllunio camau gweithredu, cymorth parhaus a monitro.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Marion Smith
Rhif ffôn: 01745 366684
Ebost: marion.smith@princes-trust.org.uk
Gwefan: www.princes-trust.org.uk/help-for-young-people/get-funding-train-learn

Cyfeiriad: