Sut y gall Hyfforddeiaethau helpu

Mae Hyfforddeiaethau yn rhaglen ddysgu ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed yng Nghymru. Bydd y rhaglen yn rhoi i bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen i gael swydd neu symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch, fel prentisiaeth neu addysg bellach.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Gyrfa Cymru
Rhif ffôn: 0800 028 4844
Gwefan: www.cymru.gov.uk/hyfforddeiaethau

Cyfeiriad: