Sut y gall KIM-Betweeners helpu

Cefnogaeth ym maes Iechyd Meddwl a Lles: Mae Prosiect KIM-Betweeners yn cynorthwyo pobl ifanc i fagu gwytnwch, i gael hwb i’w hyder ac i reoli emosiynau anodd, gan gynyddu gallu unigolion i ffynnu a llwyddo mewn bywyd drwy ennyn eu diddordeb a chynnal gweithgareddau.

Mae KIM yn cynnig 1-2-1 sesiwn twf personol, sesiynau codi, ymwybyddiaeth o iechyd meddwl i grwpiau, sesiynau a seiliwyd ar weithgareddau i grwpiau, cyfleoedd i wirfoddoli, grwpiau cymunedol, sesiynau a deilwriwyd yn benodol.

 

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Rachel Sumner
Rhif ffôn: 01352 872189 / 07818 579064
Ebost: info@kim-inspire.org.uk
Gwefan: www.kim-inspire.org.uk

Cyfeiriad:
The Hub, Park Lane,
Treffynnon, Sir y Fflint
CH8 7UR

KIM-Betweeners

Kim Inspire, Holywell, UK