Sut y gall Pêl-droed yn y Gymuned – Llandudno (FITC) helpu

#UnClwbUnGymuned

Rydym yn darparu cyfleusterau arwain dosbarthiadau, gan gynnwys ystafell gyfrifiaduron lawn, a chae pêl-droed 3G.

  • Rydym yn sefydliad nid er elw sy’n ceisio, trwy effaith ddylanwadol pêl-droed, dod â newid cadarnhaol i’n cymuned leol
  • 19,000 Nifer y plant a gyrhaeddwyd yn ystod 2015/16
  • 19 o sesiynau pêldroed a gyflwynwyd bob wythnos
  • Byddwn yn ymgysylltu ag ysgolion uwchradd ac yn cynnal mwy o raglenni yn yr ardal, i gynyddu ein cyrhaeddiad a’n heffaith gymdeithasol

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 01492 860945
Ebost: tracey@llandudnofitc.net
Gwefan: www.llandudnofc.co.uk

Cyfeiriad:
Pêl-droed yn y Gymuned – Llandudno (FITC), Maesdu Park, Builder Street West,
Llandudno, Conwy
LL30 1HH

Pêl-droed yn y Gymuned – Llandudno (FITC)

Llandudno Football Club, Builder Street West, Maesdu Park, Llandudno, UK