Sut y gall Menter yr Ifanc helpu

Mae Menter yr Ifanc yn hybu diddordeb pobl ifanc ym myd busnes. Mae’n grymuso pobl ifanc er mwyn harneisio eu sgiliau personol a busnes. Mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc o bob cefndir i wireddu eu potensial.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Selwyn Griffith (Rheolwr Ardal Gogledd Cymru)
Rhif ffôn: 07794 478928
Ebost: Selwyn.Griffith@y-e.org.uk
Gwefan: www.young-enterprise.org.uk

Cyfeiriad: