Sut y gall PACT Futures – Drwy’r Giât – Gwasanaeth Mentora helpu

Mae gwasanaeth mentora Drwy’r Giât yn cyfuno gwasanaeth mentora cyflogedig proffesiynol â gwasanaeth mentora gwirfoddol, a ddarperir gan PACT Futures. Bydd y mentor yn gweithio gyda’r defnyddwyr gwasanaeth bythefnos cyn iddynt gael eu rhyddhau a bydd yn parhau i wneud hynny pan fydd y defnyddwyr gwasanaeth yn mynd drwy’r giât ac yn dychwelyd i’r gymuned, am hyd at bythefnos ar ôl iddynt gael eu rhyddhau, yn dibynnu ar lefel yr angen.

Bydd y mentoriaid yn darparu:

  • gwybodaeth drylwyr a gaiff ei theilwra a’i thargedu
  • cyngor ac arweiniad gan gyfeirio’r defnyddwyr gwasanaeth at adnoddau allanol
  • help i gael mynediad i gymorth gan wasanaethau prif ffrwd
  • mynediad i ymyriadau arbenigol er mwyn goresgyn rhwystrau personol ac annog y defnyddwyr gwasanaeth i symud ymlaen yn gadarnhaol
  • mynediad i gymorth parhaus ynghylch ymwneud a chydymffurfio â gofynion eu trwydded.