Sut y gall Rhaglen Enterprise The Prince’s Trust helpu

Mae The Prince’s Trust Enterprise yn darparu cymorth ac arian i helpu pobl ifanc i ymchwilio a rhoi prawf ar eu syniadau, ysgrifennu cynlluniau a chychwyn eu busnesau eu hunain. Mae’n cynnig cwrs 4 diwrnod strwythuredig (a sesiynau camau nesaf) i ddysgu popeth y mae ei angen i bobl ifanc am gychwyn busnes. Mae’n helpu pobl ifanc i benderfynu a yw hunangyflogaeth yn addas iddyn nhw a/neu a fyddant yn anelu at nodau eraill mewn addysg, hyfforddiant, gwaith neu wirfoddoli. Mae cymorth ariannol a gwasanaeth mentora ar gael i bobl ifanc sydd am gychwyn busnes.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Marion Smith
Rhif ffôn: 01745 366684
Ebost: marion.smith@princes-trust.org.uk
Gwefan: www.princes-trust.org.uk/need_help/enterprise_programme.aspx

Cyfeiriad: