Sut y gall Rhaglen Get Into The Prince’s Trust helpu

Mae rhaglen Get Into The Prince’s Trust  yn darparu cyrsiau byr sydd wedi’u datblygu gyda chyflogwyr i helpu pobl ifanc sy’n barod am waith i ddatblygu sgiliau galwedigaethol a symud ymlaen i sector gwaith penodol. Mae’n cynnig cwrs hyfforddi amser llawn mewn sector penodol a lleoliad profiad gwaith wedyn gyda chyflogwyr sydd wedi’u dewis yn strategol sy’n gallu cynnig cyfleoedd a all arwain at obaith gwirioneddol o gael swydd. Mae cyflawniadau pobl ifanc yn cael eu cydnabod drwy ddigwyddiad dathlu a chynigir cymorth i symud ymlaen am hyd at 6 mis i’r bobl ifanc ar ôl cymryd rhan.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Philippa Davies
Rhif ffôn: 01745 366680
Ebost: philippa.davies@princes-trust.org.uk
Gwefan: www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/get_into.aspx

Cyfeiriad: