Sut y gall Rhaglen Get Started The Prince’s Trust helpu

Mae rhaglen Get Started The Prince’s Trust yn darparu cyrsiau byr sy’n denu ac yn datblygu pobl ifanc drwy themâu penodol (fel chwaraeon, pynciau STEM, neu’r celfyddydau) i’w helpu i gymryd rhan mewn addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth. Bydd pobl ifanc yn datblygu sgiliau drwy weithgareddau ymarferol a heriau grŵp. Cyfle i ennill achrediadau, hyder a chymhelliant er mwyn symud ymlaen yn eu bywydau. Mae cyflawniadau pobl ifanc yn cael eu cydnabod drwy ddigwyddiad dathlu a chynigir cymorth i symud ymlaen am hyd at 3 mis i’r bobl ifanc ar ôl cymryd rhan.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Kay Sharp
Rhif ffôn: 01745 366683
Ebost: kay.sharp@princes-trust.org.uk
Gwefan: www.princes-trust.org.uk/need_help/courses/get_started.aspx

Cyfeiriad: