Sut y gall The Prince’s Trust helpu

Mae The Prince’s Trust yn cynorthwyo rhai 13-30 oed sy’n ddi-waith a’r rheini sy’n ei chael yn anodd yn yr ysgol ac sydd mewn perygl o gael eu gwahardd. Mae llawer o’r bobl ifanc sy’n cael cymorth yn derbyn gofal neu’n gadael gofal, yn wynebu anawsterau fel digartrefedd neu broblemau iechyd meddwl, neu wedi bod mewn helynt gyda’r gyfraith. Mae ein rhaglenni’n rhoi i bobl ifanc y cymorth ymarferol ac ariannol sydd ei angen arnynt i gael trefn ar eu bywydau.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 0800 842 842
Ebost: general.wales@princes-trust.org.uk
Gwefan: www.princes-trust.org.uk

Cyfeiriad:
Neuadd Morfa, Stryd y Baddon,
Y Rhyl, Sir Ddinbych
LL18 3EB

The Prince's Trust

The Prince's Trust North Wales Office, Rhyl, United Kingdom