Sut y gall Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid (TPAS) Cymru helpu

Mae Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid (TPAS) Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arbenigedd er mwyn hyrwyddo arferion da ym maes cyfranogiad tenantiaid er budd tenantiaid a landlordiaid cymdeithasol.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 01492 593046
Ebost: iona@tpascymru.org.uk
Gwefan: www.tpascymru.org.uk

Cyfeiriad:
77 Conway Road,
Bae Colwyn, Conwy
LL29 7LN