Sut y gall Tros Gynnal Plant – Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru helpu

Mae Tros Gynnal Plant yn elusen blaengar Cymreig i blant sy’n gweithio gyda rhai o blant a phobl ifanc mwyaf bregus a difreintiedig ein gwlad. Plant a phobl ifanc  sy’n cael trafferth cael mynediad at wasanaethau priodol mewn iechyd, addysg a/neu gofal cymdeithasol – maen’t yn cynnwys plant gyda anableddau, plant gyda anghenion iechyd meddwl a phlant sy’n chwilio am loches.

Mae gan Tros Gynnal Plant brosiectau led-led Cymru yn cynnig cymorth a chefnogaeth annibynnol a chyfrinachol i blant, pobl ifanc a theuluoedd trwy eiriolaeth, cyfranogi, cownsela, cyfarfodydd grŵp teulu a datrys anghydfod. Rydym hefyd yn cynnig cymorth eiriolaeth i rhai sydd yn diodde o broblemau iechyd emosiynol a lles.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 01286 238007. Peiriant ateb 24 awr: 0800 111 6880 (rhadffôn)
Ebost: northwalesadvocacy@trosgynnalplant.org.uk
Gwefan: www.trosgynnal.org.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru, Uned 3, Bloc A, Doc Fictoria,
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1TH

Tros Gynnal Plant - Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru

Tros Gynnal Plant, Caernarfon, United Kingdom