Sut y gall Urdd Gobaith Cymru helpu

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc i ddysgu ac i gymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn heddiw mae gan yr Urdd dros 50,000 0 aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed.

Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd – Nod Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd yw cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau gweithgareddau anturus yn yr awyr agored, ar hyd a lled y wlad, ac hynny unai drwy gyfrwng y Gymraeg, neu mewn awyrgylch Gymreig.

Nod yr Urdd yw sicrhau cyfle, trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, i holl ieuenctid Cymru ddatblygu’n unigolion cyflawn; a’u galluogi i chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas gan feithrin sgiliau personol a chymdeithasol. Mae ein Gwasanaeth Awyr Agored yn defnyddio’r awyr agored fel dull o hyrwyddo’r nod yma.

Rydym yn darparu achrediadau a phrofiadau mewn amryw o weithgareddau awyr agored, ar hyd a lled Gogledd Cymru. Gallwn deilwra ein cyrsiau yn sbesiffig i bob grŵp, yn dibynnu ar gallu yr unigolion, lleoliad y grŵp a nod y cwrs.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Swyddog Datblygu Lleol
Rhif ffôn: 01239 652160
Ebost: helo@urdd.org
Gwefan: www.urdd.cymru

Cyfeiriad:
Urdd Gobaith Cymru, Adeilad Penhelyg, Gwersyll Llangrannog,
Llandysul, Ceredigion
SA44 6AE