Sut y gall Urdd helpu

Nod Urdd Gobaith Cymru yw darparu cyfle, drwy gyfrwng y Gymraeg, i blant a phobl ifanc yng Nghymru ddod yn unigolion crwn, gan ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol a fydd yn eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol i’r gymuned.

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Swyddog Datblygu Lleol
Rhif ffôn: 01239 652160
Ebost: helo@urdd.org
Gwefan: www.urdd.cymru

Cyfeiriad:
Urdd Gobaith Cymru, Adeilad Penhelyg, Gwersyll Llangrannog,
Llandysul, Ceredigion
SA44 6AE