Sut y gall Welsh Institute of Therapeutic Horsemanship (WITH) helpu

Mae WITH yn elusen gofrestredig a’i nod, gyda chymorth ceffylau, gweithgareddau addysgol a gweithgareddau hamdden, yw helpu unigolion dan anfantais o Ogledd Cymru a’r gymuned ehangach i wella eu hiechyd (meddyliol a chorfforol) a’u lles.

Gweithiwn gydag unigolion o bob oed. Mae gan rai ohonynt nifer o anfanteision ac, fel rheol, ni fyddent yn cael cyfle i dreulio amser gyda cheffylau.

Mae gennym ganolfannau ger Porthmadog yng Ngwynedd ac yn Nulas ar Ynys Môn, a’n gobaith yw datblygu rhwydwaith o ganolfannau ledled Cymru gyfan.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 07905 373834
Ebost: info@with.wales
Gwefan: www.with.wales

Cyfeiriad:
Coed Y Llyn Farm, Treflys,
Porthmadog, Gwynedd
LL49 9YL