Sut y gall Working Links helpu

Mae Working Links yn mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu pobl a gafodd eu hallgáu’n gymdeithasol. Mae’n ceisio delio â diffyg uchelgais drwy weithio gyda phobl i’w hysgogi a hybu eu hunan-barch a newid ffyrdd o feddwl am ddibyniaeth sydd wedi gwreiddio’n ddwfn mewn rhai achosion.

Manylion cyswllt

Rhif ffôn: 01492 524710
Gwefan: www.workinglinks.co.uk

Cyfeiriad:
Llawr Gwaelod, Parc y Tywysog 1, Rhodfa’r Tywysog,
Bae Colwyn, Conwy
LL29 8LA