Sut y gall Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru – Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc helpu

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn rhwydwaith cenedlaethol o elusennau sy’n cefnogi gofalwyr ledled y Deyrnas Unedig. Mae ein prosiect i Ofalwyr sy’n Oedolion Ifanc yn wasanaeth sydd wedi’i ymrwymo i roi cefnogaeth i bobl ifanc 16-25 oed yn Sir Fôn a Chonwy sy’n gofalu am aelod o’r teulu, partner, plentyn neu gyfaill sydd â salwch, anabledd, problem gydag iechyd meddwl neu broblem gyda chamddefnyddio sylweddau. Os ydych yn ofalwr (p’un a ydych yn edrych ar ôl rhywun bob dydd neu o bryd i’w gilydd) gallwn gynnig:

Cefnogaeth 1-1
Hyfforddiant a Chefnogaeth i Gyfoedion
Gwybodaeth a Chyngor

Manylion cyswllt

Prif Gyswllt: Tina Thomas, Swyddog Prosiect
Rhif ffôn: 01492 542212
Ebost: tina.thomas@nwcrossroads.org.uk
Gwefan: www.nwcrossroads.org.uk

Cyfeiriad:
Office Suite 39 & 40, Parc Menter Quinton Hazell, Ffordd Glan y Wern,
Bae Colwyn, Conwy
LL28 5BS

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru - Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc

Carers Trust North Wales Crossroads Care Services, Quinton Hazell Enterprise Park, Glan-Y-Wern Road, Colwyn Bay, UK